Amacımız ve İlkelerimiz

Amacımız ve İLKELERİMİZ

Amacı: her kesimden kadının sosyal ve ekonomik yaşamda etkili çalışmalar yapmasını desteklemektir.

Çalışma ilkeleri:

  • Kadın Girişimciliği: BizBizze Derneği, kadınların kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bireyler olarak inisiyatif almalarını destekler, maddi ve manevi olarak gerek kişisel hayal ve hedeflerini gerekse toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerini hayata geçirmelerine katkıda bulunur.
  • Birlikte Çalışma: BizBizze Derneği faaliyetlerini kadınların öncülüğünde, katılımcı ve yerel aktörlerin inisiyatif almasına olanak sağlayacak şekilde üretir ve sunar.
  • Bilimsel Düşünceye Dayalı Çalışma: BizBizze Derneği’nin faaliyetleri bilimsel düşünce ve pratiklere uygun; bilgi ve deneyime dayalı; araştıran ve sorgulayan bir arkaplana yaslanır. Bu kapsamda kadınlara sunulan hizmetlerin kalitesini evrensel standartlara yükseltmeyi hedefler.
  • Cinsiyet Eşitliği: BizBizze Derneği ürettiği ve sunduğu her hizmet ve politikayı cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alır. Sosyal ve ekonomik yaşamda ve nihayet yaşamın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın olmadığı bir ülke hedefler.
  • Ayrımcılık Yasağı: BizBizze Derneği; din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, eğitim düzeyine dair ayrımcılık yapmaksızın tüm kadınlara hizmet üretir. Bu kapsamda, BizBizze Derneği içerisinde bir siyasi, ideolojik veya dini görüşün savunuculuğu ve/veya propagandası yapılamaz.